Lekcje polskiego we wrześniu dwudziestego dziewiątego

29 września 2022 roku odbyły się nietypowe lekcje języka polskiego w SP1. Dwie klasy 7 a i 8 d poznawały staropolskie słownictwo przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Młodsi z ww. zaczytywali się w poezji Jana z Czarnolasu, zaś najstarsi w szkole  czytali wybrany fragment epopei narodowej, zatem słownictwo z epoki Adam Mickiewicza. Niby język polski, a trudny… Pomocne okazały się słówka ze staropolskiego słownika oraz kreatywność uczniów w obu klasach.

E.J.

Skip to content