Lekcja historii na żywo

14 listopada 2012r. uczniowie grupy pięciolatków oraz klasy 0-3 i 4-6 mieli przyjemność uczestniczyć w lekcji żywej historii pt. „Husaria chlubą oręża polskiego”.
Lekcja obejmowała tematykę wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku. Mistrz Jacenty Ordowski ze swoją grupą reprezentującą Zaciężną Chorągiew Rycerską „APIS” z Gniewu w niezwykle barwny sposób przedstawił realia życia i walki żołnierzy w XVII wieku .
Uczniowie zobaczyli autentyczne stroje i uzbrojenie z tamtego okresu muszkiety, piki, a także ubiór husarii z charakterystycznymi skrzydłami. Uczniowie zostali zaproszeni do uczestnictwa w scenach z tamtej epoki po przebraniu w stroje żołnierzy polskich i szwedzkich z XVII wieku. Poznali ciekawostki z życia rycerzy, żołnierzy, cywili, oczywiście, w atmosferze dobrej, pouczającej zabawy.

Skip to content