Jubileusz 70-lecia Szkoły

jub_019Wielka uroczystość z okazji 70-tej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi odbyła się 4 grudnia w naszej szkole.

Na uroczystość jubileuszową przybyli przedstawiciele władz samorządowych, placówek oświatowych, dyrektorzy gołdapskich szkół, przedszkoli, mediów, byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy, absolwenci oraz rodzice i uczniowie.

Gości powitała dyrektor pani Beata Karpińska. W przemówieniu, nawiązując do historii szkoły, przedstawiła jej obecny charakter, zaprezentowała dorobek i kierunki przyszłego rozwoju.

Prowadzący Sylwia Ostrowska i Dariusz Wojtyna przypomnieli najważniejsze fakty z 70-letniej historii tej najstarszej w mieście placówki. Następnie zebrani obejrzeli prezentację multimedialną przypominającą ważniejsze wydarzenia i postacie nauczycieli związanych ze szkołą.

Z kolei przeczytano listy gratulacyjne nadesłane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Panią Grażynę Przasnyską i zastępcę prezydenta Olsztyna, Pana Jarosława Słomę, absolwenta naszej szkoły.

W okolicznościowych wystąpieniach głos zabrali:

  1. Tomasz Luto, Burmistrz Gołdapi,
  2. Andrzej Pianka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi,
  3. Anna Cieśluk, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku,
  4. Grażyna Iber, Prezes Oddziału ZNP w Gołdapi,
  5. Andrzej Wyłucki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap,
  6. Marta Michniewicz, przedstawicielka Rady Rodziców, także absolwentka naszej szkoły.

W imieniu reprezentowanych instytucji złożyli pracownikom i uczniom gratulacje z okazji Jubileuszu 70-lecia oraz życzenia dalszych osiągnięć i sukcesów. Na ręce Pani Dyrektor przekazali okolicznościowe upominki.

Pani Grażyna Iber, Prezes Oddziału ZNP, wręczyła nauczycielce SP1 Pani Annie Puzie Złotą Odznakę ZNP za długoletnią wzorową działalność.

Ten wyjątkowy dzień stał się też okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy tworzyli naszą szkołę, dbają o jej dobre imię, wspierają i stanowią o jej przyszłości.

Pani Dyrektor podziękowała władzom samorządowym, rodzicom, sponsorom i przyjaciołom szkoły.

W gronie wyróżnionych znaleźli się byli dyrektorzy SP1, p. Jadwiga Grabek i p. Maria Gromek, którym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli kwiaty.

Uroczystość uświetniły: popisy wokalne i instrumentalne, recytacje, układy taneczne oraz pokaz technik piłkarskich uczniów klas sportowych.

Piosenką pt.: „Radość najpiękniejszych lat” w wykonaniu Pani Martyny Gołębickiej z towarzyszeniem uczniów i nauczycieli zakończyła się część oficjalna Jubileuszu.

Następnie Goście obejrzeli zdjęcia, kroniki szkolne, wystawę prezentującą wieloletni dorobek wielopokoleniowej społeczności szkolnej, a także skosztowali jubileuszowego tortu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w tej ważnej dla nas uroczystości. Składamy serdeczne podziękowanie za życzliwość i przychylność.

Skip to content