„ Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe”

W SP1 odbywały się zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas szóstych. Przeprowadziła je pedagog, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi, p. Bożena Chilicka. Uczniowie uczyli się określania własnych zainteresowań oraz cech osobowości i charakteru. W czasie zajęć podkreślone zostało znaczenie zainteresowań oraz cech osobowościowych w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Celem zajęć było też budowanie poczucia własnej wartości uczniów oraz rozbudzanie motywacji do nauki.

Zajęcia odbywały się w blokach dwugodzinnych. Urozmaicone formy i metody pracy oraz przygotowane przez prowadzącą materiały edukacyjne wzbudziły zainteresowanie uczniów.

Z doradcą zawodowym spotkali się również uczniowie klas trzecich. Pod kierunkiem pani pedagog odkrywali swoje zainteresowania i uczyli się je nazywać. Warsztatowy charakter zajęć umożliwił aktywny udział wszystkich uczniów w zajęciach oraz motywował do grupowego działania.

Zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się z pewnością naszym uczniom.

Skip to content