Inscenizacja bajki „Kopciuszek”

17 I 2019 r. Tradycyjnie klasa Ic z Jedynki  przygotowała inscenizację lektury „Kopciuszek” Hanny Januszewskiej. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań teatralnych, zdolności aktorskich, muzycznych, przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej oraz wdrażanie do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, uczenie prawidłowych relacji oraz działań na rzecz innych. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem oglądali losy Kopciuszka i podziwiali ciekawą scenografię namalowaną przez dzieci. Pierwszoklasiści z dużym zaangażowaniem wcielili się w swoje role dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Na balu u królewicza  pięknie zatańczyli poloneza i poleczkę. Wspólnie z rodzicami i panią dyrektor Sylwią Ostrowską zatańczyli  „Z lewa do prawa”.

Pani dyrektor podziękowała uczniom za wspaniały występ, wręczyła słodkie upominki  i życzyła udanych ferii. Występ małych artystów został nagrodzony gromkimi brawami.

Skip to content