Happening z Unią Europejską

Od lat tradycją Jedynki  jest wspólne świętowanie  Dnia  Unii Europejskiej. 9 maja 2019 r. z okazji piętnastolecia członkostwa w UE klasa Ic zorganizowała  Happening z Unią Europejską. Uczniowie zaprezentowali wystawę o UE, wspólne śpiewanie  hymnu „Ody do radości”  i rozdawali  ulotki zawierające informacje na temat państw  UE.

Skip to content