EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W „JEDYNCE”

26 września w Szkole Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi odbyły się obchody Europejskiego Dnia Języków. W związku z tym klasy IV, V, VI i VII rozwiązały test sprawdzający znajomość języków obcych. Musiały wykazać się znajomością flag różnych narodowości, napisać w jakim języku było podane przywitanie oraz zaznaczyć z jakiego języka wywodzą się niektóre polskie wyrazy obcego pochodzenia. Klasy otrzymały jeden test, który rozwiązały wspólnie, jednak bez użycia słowników, telefonów i innych pomocy. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością języków obcych, najlepiej poradzili sobie z przyporządkowaniem państw do flag. Każda klasa otrzymała dyplom potwierdzający uczestnictwo. Zostały również wyłonione zwycięskie klasy, które zostały wynagrodzone.

Zespół ds. promocji szkoły

Skip to content