Ekologia w Jedynce

Nasza szkoła posiada Certyfikat II stopnia „Szkoła przyjazna środowisku” przyznawany przez Kuratora Oświaty. Organizujemy przez cały rok szkolny liczne przedsięwzięcia ekologiczne współpracując z lokalnymi i ogólnokrajowymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się szeroko rozumianą ekologią.

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do bardzo bogatej oferty przyrodniczo-ekologicznej, uczestniczą w programach , projektach i akcjach, kołach zainteresowań, często w aktywny sposób poznając przyrodę, ucząc się pozytywnego stosunku do środowiska i osobistej odpowiedzialności za nie. Akcje i projekty pokazują jak można pozytywnie wpływać na środowisko poprzez zmiany we własnym codziennym życiu. Pokazujemy piękno lokalnej przyrody, budząc zainteresowanie, szacunek i współodpowiedzialność za jej stan.

Aktualności z naszego ekologicznego Fanpage

Działania ekologiczne w naszej szkole

Każdego roku uczestniczymy w międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata, odbywającej się w Polsce pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia. W każdy trzeci weekend września sprzątamy z dziećmi tereny nad jeziorem Gołdap, a także wąwóz wzdłuż ulicy Reymonta i tereny nad rzeką.

6_01

Co roku z przyjściem wiosny bierzemy udział w Wiosennym Sprzątaniu Warmii i Mazur organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a także Centrum Edukacji Ekologicznej. Sprzątamy Las Kumiecie i tereny nad jeziorem Gołdap. Akcjom towarzyszą ciekawe, różnorodne tematycznie imprezy, co roku inne w zależności od hasła pod którym akcja się odbywa. („Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”, „Lasy to życie – chrońmy je”, „Chroniąc zająca dodajemy słońca”). Tradycyjnie, w czasie trwania akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur obchodzimy Zielony Tydzień, podczas którego przeprowadzamy akcję sprzątania, świętujemy Dzień Ziemi, organizujemy Turniej Wiedzy Ekologicznej .

sprzatanie_04

We współpracy z Fundacją Arka realizujemy programy związane z Dniem Czystego Powietrza: „Kochasz Dzieci, nie pal śmieci” a także „To nie krasnoludki palą śmieci”. Uczniowie przygotowują ulotki, plakaty, transparenty – wszystko po to, aby zwrócić uwagę dorosłym na olbrzymią szkodliwość spalania śmieci w domowych kotłowniach. Współpracując z Arką bierzemy też udział w akcji „Dzień Dobrych Uczynków”. Wśród naszych dobrych uczynków znalazło się sadzenie krzewów, zbiórka makulatury czy zbiórka plastikowych nakrętek.

Bierzemy udział w wielu konkursach o tematyce ekologicznej organizowanych przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Nadleśnictwo Gołdap, Fundację Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Są to konkursy wiedzy, plastyczne, recytatorskie, fotograficzne i muzyczne. Nasi uczniowie zajmują w nich często czołowe miejsca.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uczestniczymy w działaniach propagujących właściwe postępowanie ze zużytymi bateriami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz innymi niebezpiecznymi odpadami. W tym zakresie współpracujemy z Organizacją Odzysku Reba i spółką Greenfone. Dzieci w ramach projektu dowiadują się o negatywnym wpływie niebezpiecznych odpadów na środowisko, tworzą plakaty i ulotki promujące właściwe postepowanie, rysują mapy z punktami gdzie można je oddać, co roku w szkole uczniowie zbierają kilkadziesiąt kilogramów zużytych baterii!

1_08

Uczniowie korzystają z zajęć prowadzonych przez specjalistów do spraw edukacji z Nadleśnictwa Gołdap i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach. Dzięki tym spotkaniom poznają lokalną przyrodę, zwłaszcza Puszczę Romincką, eksperci pokazują im rezerwaty przyrody, ciekawe miejsca, chronione gatunki roślin i zwierząt, uczą jak należy zachowywać się w puszczy.

Bierzemy udział w europejskim programie internetowym, wspieranym przez Komisję Europejską, całorocznej obserwacji drzewa „Beagle”. Obserwujemy fazy rozwoju drzewa, poszerzamy wiedzę o drzewach występujących w naszym kraju. Dzieci obserwują fazy rozwoju drzewa, robią zdjęcia i notatki a następnie zamieszczają w serwisie www.beagleproject.org, gdzie można się zapoznać z wynikami obserwacji i porównać z tym co robią uczniowie w całej Europie.

1_03

Pod patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków realizowany jest w szkole program edukacyjny „Przyroda wokół nas – Ptaki”. Dzieci na atrakcyjnych niestandardowych zajęciach uczą się rozpoznawać gatunki ptaków, poznają ich zwyczaje i środowiska życia.

Dzieci z klas „O” realizują program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Pod patronatem firmy Tymbark. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków i ich rodziców. Uczestnicy segregują śmieci, prowadzą patrole ekologiczne, organizują specjalne dni, poświęcone przyrodzie.

1_14

Skip to content