Dzień Nauczyciela w gołdapskiej „Jedynce”

Co na dużej przerwie wydarzyć się może?

Dzień Nauczyciela w gołdapskiej „Jedynce”

Pod taką nazwą zorganizowano przedstawienie w SP nr 1. Wiek występujących od 4 do 13 lat. Wiek widzów: dorośliJ – zaproszono pracowników szkoły i gości spoza niej. Program oscylował wokół spraw nauczyciela, a nastrój zmieniał się od kabaretowego przez śpiewy i tańce po poważny.
W ostatnim etapie wyrażono pochwałę pracy nauczyciela, cytując opinie znanych postaci i wręczono kwiaty każdemu dorosłemu odbiorcy. Taki układ scenariusza pozwolił w czasie prób rozwijać niejedną kompetencję kluczową.

Ogromne brawa zebrali wszyscy, ale echo głosi, że  uczennice klasy 7b, występujące w roli nauczycielek, „to mistrzynie gry”. Przedszkolaków przygotowała Ewelina Banach-Bardońska, chór Ewa Dzbyńska, która także wykonała dekoracje w duecie z Urszulą Mossakowską, za całokształt odpowiadała Ewa Jurkiewicz, pisząca  te słowa.

Komitet Rodzicielskidołączył siędo uczniowskich życzeń, które osłodziły piękna torty, a upiększyły bukiety. Z kolei Panie Dyrektorki wręczyły nagrody pracownikom szkoły.  Wszystko – słowa, kwiaty
i gratyfikacje stanowią wyraz uznania dla pracy w gołdapskiej placówce edukacyjnej nr 1.                                                                                         

Ewa Jurkiewicz

Skip to content