Być nauczycielem

Z okazji święta KEN w tym roku nie czternastego, lecz dwunastego października odbył się apel pt.: „Być nauczycielem…” .
Przedstawiono montaż słowno – muzyczny „skomponowany” przez Ewę J., nie pozbawiony elementów tanecznych. W trakcie odgrywania ról ujawniły się nowe talenty aktorskie wśród uczniów, w szczególności z klasy 6 b. Miło patrzyło się na tańczące maluszki Ewy S. i  Marleny. Uwagę zwróciły też dziewczęta klasy 4 d i 5 c grające aniołki niekoniecznie o anielskich przymiotach. Humorystyczne elementy dotyczyły nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także pozostałej części społeczności szkolnej – tak samo, jak szczerze, płynące z wnętrz uczniów życzenia, albowiem święto KEN to święto każdego pracownika edukacji. Życzenia nie tylko mówione, ale i śpiewane (tu niemały wkład p. Ewy Dz.i Eweliny B. – B.). Całość podbiła serca widowni, która doceniła wysiłek uczniów, bijąc gromkie brawa.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili burmistrz Tomasz Luto i rodzice.  Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pedagog Uli M. zaakcentował swoją obecność między innymi słowami: „W podzięce za trud, Drodzy Nauczyciele, jaki wkładacie w nauczanie i wychowanie nas…” i tu nastąpiło wręczanie symbolicznych upominków. Rada Rodziców dołączyła się do podziękowań. A i dyrekcja nie zapomniała o nagrodzeniu swoich pracowników. Atmosfera na sali była uroczysta i radosna, i taką wszyscy zabrali do innych sal, aby pozostała w naszej szkole na stałe.

Skip to content