Cudze chwalicie…

27 lutego w naszej szkole odbył się VII Powiatowy  Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta  Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Gołdapskiego i  Burmistrza Gołdapi.

W atmosferę konkursu wprowadziła dyrektor szkoły Beata Karpińska, która skierowała ciepłe słowa w stronę młodych recytatorów i podkreśliła rolę poezji regionalnej.

Z kolei głos zabrał starosta gołdapski wyrażając uznanie dla wszystkich, którzy podjęli się trudnej sztuki deklamacji.

Biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny, recytacje oceniało jury w składzie: Aleksandra Ratasiewicz, Mirosław Słapik, Jan Jastrzębski, Lilla Romaniuk.

W kategorii klas szóstych szkół podstawowych komisja konkursowa najwyżej oceniła recytację ucznia z naszej szkoły Michała Tyszlaka, drugie i trzecie miejsce przyznano uczennicom ze Szkoły Podstawowej nr 2 – Karolina Żukowska i Agnieszka Gutowska.

W kategorii pierwszych i drugich klas gimnazjalnych jury najwyżej oceniło występ Izy Pianki z Gimnazjum nr 1 w Gołdapi, drugie miejsce zajęła Izabela Soroń z Gimnazjum w Dubeninkach, trzecie – Patrycja Oszkinis również z  Gimnazjum nr 1.

W kategorii trzecich klas gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Osiecka, drugie – Anna Ostrowska obie uczennice Gimnazjum nr 1, trzecie Adam Pojawa z Gimnazjum w Dubeninkach.

Wśród uczniów szkół średnich pierwsze miejsce zajęła Anna Ostaszewska z LO, drugie – Paulina Rawska z ZSZ, trzecie także licealistka Agnieszka Wojtkiewicz.

Nagrodę specjalną burmistrza Gołdapi za najlepszą recytację wiersza Mirosława Słapika przyznano Zuzannie Osieckiej.

Komisja przyznała również dwa wyróżnienia – Zuzannie Czeraszewskiej z Gimnazjum w Dubeninkach i Katarzynie Makarskiej z ZSZ.

Ogółem w konkursie wzięło udział 21 uczniów z 7 szkół powiatu gołdapskiego: SP1, SP2, SP3 w Gołdapi, Gimnazjum w Gołdapi i Gimnazjum w  Dubeninkach, LO i ZSZ w Gołdapi.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz cenne książki ufundowane przez starostę Andrzeja Ciołka i burmistrza Marka Mirosa, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali zestawy książek wydawnictwa  Zbliska  ufundowane przez wydawcę Mirosława Słapika.

Zwycięzcy konkursu wezmę udział w finale regionalnym, który odbędzie się w Olecku 7 marca.

Skip to content