BEZPIECZNE SPOTKANIA

 

Aspiranci sztabowi  Tomasz Dobrzyński i Michał Malinowski z KPP w Gołdapi prowadzili  w SP nr1 rozmowy na temat bezpieczeństwa. Funkcjonariusze policji spotkali się z uczniami wybranych klas IV -VII.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka, dlatego ważna jest edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie. Funkcjonariusze policji przypomnieli uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów, zasady bezpiecznego poruszania się oraz zagrożenia w internecie. Zapoznali uczniów z nowoczesnymi narzędziami służącymi podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa – aplikacja „Moja Komenda” i Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Tego typu spotkania odbywają się systematycznie i dotyczą różnych obszarów bezpieczeństwa.

Wpisują się w wychowawcze działania szkoły.

Skip to content