Bajka o czterech krajach

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż, a zapamiętam.
Pozwól wziąć udział, a zrozumiem.

Uczniowie klasy VI c uczestniczyli w zabawie integracyjnej, której kanwą jest bajka o czterech krajach – „Ćwierćland”. Wcześniej uczestnicy zostali losowo podzieleni na cztery grupy. Każda otrzymała swój kolor: żółty, zielony, niebieski, czerwony.


W dniu zabawy uczniowie przyszli ubrani w odzież w wylosowanym przez siebie kolorze, gdyż każdy może nosić tylko taką odzież, która ma kolor jego kraju. Każdy przyniósł ze sobą możliwie wiele przedmiotów w barwach swojego państwa. Przy ich pomocy zostały urządzony kraje. Podczas zajęć grupy wykonywały wiele zadań, np.
– przygotowanie i odśpiewanie hymnu swojego kraju,
– wymyślenie swojego okrzyku i gestu,
– przedstawienie za pomocą pantomimy dwóch zawodów, które wiążą się z danym krajem,
– zbudowanie dwóch pomników,
– ułożenie jadłospisu.
Uczestnicy musieli przestrzegać zakazu kontaktowania się między krajami, nienaruszania namalowanych granic.
Po upływie wyznaczonego czasu „kraje” dokonywały prezentacji na środku sali. W końcu nastąpiło „przemieszanie kolorów” i powstało wspólne państwo. Wszystkie zadania wypadły bardzo dobrze. Uczniowie wykazali się pomysłowością i wyobraźnią, umiejętnie pokonali wszystkie trudności, wykazując przy tym ogromne poczucie humoru i dystansu do siebie. Na zakończenie wspólnie stworzyli kodeks Krainy bez Agresji, gdzie liczy się przede wszystkim akceptacja, tolerancja, niepowtarzalność każdego człowieka i wzajemny szacunek. To, że każdy jest inny, sprawia, że świat jest kolorowy. Wszystkim działaniom uczniów z wielka przyjemnością przyglądali się zaproszeni rodzice oraz pani pedagog. Dziękujemy za ich obecność.

Skip to content