Laureat konkursu z matematyki

21 marca zostały ogłoszone wyniki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Warmii i Mazur. Organizatorem konkursu jest  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 Z dumą informujemy, że wśród laureatów znalazł się uczeń klasy ósmej SP 1 w Gołdapi – Oskar Piniaga.

Aby dostać się do ścisłego finału, tego jakże prestiżowego konkursu, Oskar musiał przejść najpierw przez eliminacje szkolne, a następnie, dnia 15 lutego 2019 roku w Ełku, odbył się etap rejonowy. Zadania konkursowe wymagały wykazania się wiedzą  spoza podstawy programowej dla szkół podstawowych  i były tak skonstruowane, aby wyłonić największe matematyczne talenty. 

Oskar przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem nauczyciela matematyki – Pani Martyny Gołębickiej. Jednakże sam musiał też poświęcić dużo czasu, aby zdobyć wiedzę ponadprogramową z matematyki.

Warto podkreślić, że oprócz prestiżu i satysfakcji ważną zaletą uzyskania tytułu laureata konkursu przedmiotowego jest celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu, zwolnienie z części matematycznej egzaminu ósmoklasisty (co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku).

Jesteśmy dumni z Oskara, podziwiamy Jego wiedzę, chęć do nauki oraz ciekawość świata.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Skip to content