WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO I FIZYCZNEGO

Uczniowie 7 i 8 klas naszej szkoły w marcu br. mieli możliwość udziału w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK i Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym EUREKA organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Siódmo- i ósmoklasiści reprezentowali kategorię konkursową „Adept”. Do Konkursu Chemicznego zgłosiło się 20 chętnych uczniów, do Fizycznego – 16 uczniów. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu konkursowego, składającego się z 25 pytań zamkniętych i 1 pytania opisowego. Najwyższą liczbę punktów w szkole w Konkursie Chemicznym uzyskał uczeń klasy 8C Michał Kamiński, 6 uczniów zostało wyróżnionych. W Konkursie Fizycznym – najwyższy wynik w szkole uzyskała uczennica klasy 8A Wiktoria Wierzbołowicz. Gratulujemy wszystkim uczniom, dziękując za udział i jednocześnie ciesząc się z chęci pogłębiania wiedzy uczniowskiej w naukach przyrodniczych.


Magdalena Farańczuk

Mariusz Strecha

Skip to content