Wolontariusze w szkole

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu dla szkół pod nazwą Szkolny klub wolontariatu.

 

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W naszej szkole powstał Szkolny klub wolontariatu. Na pierwszym, założycielskim, spotkaniu Klubu dyrektor szkoły Beata Karpińska wręczyła wolontariuszom plakietki – identyfikatory wolontariusza. Ustaliliśmy plan działania, powstanie „mapa potrzeb”. Wolontariusze podjęli już pierwsze działania – była to akcja „Pomarańczowa wstążka”. Przed rozpoczęciem zajęć rozdawali rodzicom ulotki o tematyce przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Skip to content