Tworzymy kulturę szacunku w sieci

Tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu odbywały się pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Miały one uzmysłowić młodym internautom, jak wielki wpływ ma szacunek na bezpieczeństwo korzystania z sieci. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami w internecie, takimi jak cyberprzemoc, hejt  czy ksenofobia.

Działania związane z bezpieczeństwem w Internecie objęły całą społeczność uczniowską. W ramach tegorocznych obchodów w naszej szkole w klasach zerowych oraz I – VII na lekcjach informatyki zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone tematyce zagrożeń w sieci. Uczniowie dowiedzieli się,  gdzie mogą uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady kulturalnego zachowania w internecie.

Na zagrożenia, jakie czyhają w Internecie, szczególnie na dzieci i młodzież, zwróciły uwagę policjantki asp. sztab. Marta Andruczyk i st. sierż. Anna Barszczewska, które przeprowadziły warsztaty z grupą uczniów z klas V-VII.

Zorganizowano konkursy informatyczne: „Jak wyobrażam sobie Strażnika Internetu”, „Kodeks Internauty”, stworzenie logo „Jedynka bezpieczna w sieci”. Młodsze klasy wykonały model Strażnika Internetu oraz plakaty nt. bezpieczeństwa w sieci.

Rodzice otrzymali ulotki informacyjne uświadamiające potrzebę monitorowania sposobu korzystania przez dzieci z Internetu. W przyszłym tygodniu odbędzie się ich spotkanie z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji i przedstawicielką  Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Gołdapi na ten temat.

Podsumowaniem tygodniowych działań w szkole był apel. Uczniowie klas piątej i szóstej odegrali scenki ostrzegające przed niewłaściwym korzystaniem z sieci. Wręczono nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkursów. Kilka słów skierowała do uczniów p. policjantka, która także wyświetliła poglądowy film o tym, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Organizatorkami wyżej wymienionych działań były p. D. Bartos i E. Olszewska

Skip to content