Razem może być fajnie

W klasie VIa   odbyły się zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez  psychologa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi p. Magdalenę Nadgłowską – Kołdys. Tematem zajęć była współpraca i relacje w grupie rówieśniczej. Podczas wykonywania zadań, pod kierunkiem pani psycholog, uczniowie odkrywali wspólne zainteresowania, uczyli się współdziałać i pracować w grupie. Były rozmowy o emocjach i uczuciach, powstał obraz klasy w oczach uczniów. Atrakcyjna forma, ciekawy sposób prowadzenia zajęć spodobał się uczniom. Przygotowane przez prowadzącą materiały edukacyjne posłużyły do przedstawienia relacji                  w klasie w formie plakatu.  Prace wykonane przez uczniów oraz krótki filmik z zajęć zostały zaprezentowane na spotkaniu z rodzicami uczniów.

Zajęcia dla uczniów prowadzone przez pracowników naszej Poradni to już wieloletnia tradycja. Cieszą się one dużym zainteresowaniem uczniów i wychowawców. Zdobyta wiedza                  i nowe  umiejętności przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa uczniów, mają wpływ na integrację grup i poprawę relacji rówieśniczych.

Skip to content