„RATOWNICY CZYTELNICTWA” Sprawozdanie listopadowe SP 1 Gołdap 2021

Obszar #5  NA ZEWNĄTRZ  – współpraca szkoły z biblioteką miejską   – warsztaty
z tekstami historycznymi jako część projektu o Bronisławie Piłsudskim

Spotkania z historią

Jesienią 2021 roku uczniowie SP 1 realizowali we współpracy z Biblioteką Publiczną w Gołdapi  projekt historyczny nt. życia i twórczości Bronisława Piłsudskiego, etnografa kultury  Ajnów i Podhala. Jednym ze znaczących elementów były spotkania z tekstami/źródłami o ww. Polaku. W ramach tej współpracy uczniowie nocą rozwiązywali zagadki i  czytali książki, m.in. Jerzego Chociołowskiego „Bronisława Piłsudskiego pojedynek z losem”, którą otrzymali wszyscy na zakończenie projektu. Taki był początek, jeszcze przed przystąpieniem do programu „Ratownicy czytelnictwa”.

W listopadzie 2021 roku odbywały się w bibliotece miejskiej warsztaty literacko-historyczne „Wędrujemy szlakiem króla końca świata”, w czasie których uczniowie dzielili się drukowanymi  źródłami o szkolnych latach etnografa Piłsudskiego, czytając na głos ich fragmenty. Kolejnego dnia puścili wodze fantazji: Co by było gdyby Bronek żył teraz lub oni w jego epoce? Emocjom i rozmowom nie było końca, zapisano plany twórczych opowieści z etnografem Piłsudskim w roli ich rówieśnika
z akcją w XIX i XXI. Powstałe prace zaprezentowano społeczności gołdapskiej na zakończeniu owego projektu, czyli na 155. urodzinach Bronisława Piłsudskiego (obecni byli m.in. rodzice uczniów, nauczyciele, dyrektorzy i włodarze miasta). Chętni uczniowie przebrali się za braci Piłsudskich i kobiety ajnowskie i pełnili role gospodarzy uroczystości, na której nie tylko czytali swoje prace, nie tylko zaprezentowali literaturę o życiu i twórczości Polaka, ale i pokazali jeszcze inną swą twórczość: zakładki do książek z wzorami ajnowskimi i hasłami zachęcającymi do czytania, rysunki motywów podhalańskich na szkle. Przyczynili się także do wzbogacenia zbiorów szkolnej biblioteki o pozycje związane z Bronisławem Piłsudskim, gdyż otrzymali je od dyrektor biblioteki miejskiej, a wszystko zaczęło się właśnie od przeczytania tychże książek. I co najistotniejsze – najciekawsze były czytania nocą…prawie sami w tłumie zbiorów Biblioteki Publicznej w Gołdapi. (EJ)

Skip to content