Otrzymaliśmy dofinansowanie z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na projekt „Edukacyjny Ogród”.

Projekt zakłada przygotowanie miejsca do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu oraz założenie ogrodu przyszkolnego i stworzenie ostoi dla pszczół. Zostaną wykonane i umieszczone na terenie za salą gimnastyczną drewniane stoliki oraz ławki z zadaszeniem. Uczniowie przygotują dokumentację, zaprojektują ogród. Do prac terenowych zostaną zaangażowani rodzice uczniów jako wolontariusze.

Celem projektu jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla dzieci na otwartej przestrzeni oraz zwiększenie aktywności społeczności lokalnej na rzecz poprawy jakości środowiska.  Będziemy informować o realizacji planowanych działań.

W ramach projektu powstanie przestrzeń, którą wspólnie zaprojektujemy i zagospodarujemy  do spotkań edukacyjnych, rekreacyjnych i integracyjnych dla dzieci z SP1 w Gołdapi.

stopka sponsorów

Skip to content