Majowa trzynastka DDS

Dzień Dobrego Słowa w maju był Dniem Pięknego Czytania. Nasza szkoła została ozdobiona mini plakatami ukazującymi czytelnictwo i jego zalety, a na wprost pokoju nauczycielskiego: wieżą czytelniczą. Organizatorem całości była klasa IVd wraz
z wychowawczynią Ewą i panią Izą.

Na każdym poziomie edukacyjnym odbyły się spotkania z literaturą piękną. Grupy przedszkolne kolorowały ilustracje
z postaciami czytelników i bibliotekarzy (część z nich ozdobiła później wspomnianą wieżę). Najmłodsi poznawali także nowe dobre słowa. Sami nie potrafią czytać, zatem słuchali literatury opowiadanej przez innych – zarówno dorosłych pracowników szkoły , jak i starszych uczniów.

Podobnie i w klasach I-III czytano uczniom, chociaż tu występowały elementy samodzielnej lektury. Odbył się też konkurs pięknego czytania na tym poziomie edukacyjnym, przygotowany przez jedną z wychowawczyń klas młodszych panią Krysię. W efekcie poszerzył się zakres wypowiadanych dobrych, miłych słów…

W klasach IV-VIII tego dnia uczniowie przynieśli beletrystykę. I jedna z lekcji była poświęcona na czytanie ulubionych bądź wybranych książek Później dzielono się wrażeniami. Tego dnia częściej niż zwykle odwiedzana była szkolna biblioteka. Do czytania włączyli się także dorośli – nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Uczniowie organizujący DDS zawiesili w swojej klasie kolorowy łańcuch zalet czytelnictwa, czytany później z zainteresowaniem przez uczniów z innych klas.

Warto nadmienić, iż majowy Dzień Dobrego Słowa realizowany był w korelacji z inną imprezą ogólnopolską,
a mianowicie z IV Przerwą na Czytanie, zatem do działań włączyła się pani Bogusia ze szkolnej biblioteki oraz jedna z polonistek, pani Lilla. Na wspomnianej już wieży czytelniczej pod koniec dnia wpisano liczbę osób bogacących dobre słowa przy pomocy lektur w gołdapskiej jedynce w tym samym czasie, a było to: 344, w tym 325 uczniów! To niezły wynik wśród dzisiejszego obrazkowego pokolenia.                                                                                 Koordynator projektu DDS : Ewa Jurkiewicz

Kategorie wpisu: Aktualności

Napisz komentarz


Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do

13 września 2019 uczniowie naszej szkoły spotkali się z Tomaszem […]

Tanecznym krokiem w krainie fit i dobrych manier

Tanecznym krokiem w

„Zatańcz z Klasą w stylu fit”. 9 IX 2019 r.  […]

Zapytanie ofertowe: Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi

Zapytanie ofertowe:

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany na stronie BIP UM: […]

Zapytanie ofertowe: Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi

Zapytanie ofertowe:

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany na stronie BIP UM: […]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęc

Ogłoszenie Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019r. o […]