List do rodziców

                                                                                               Gołdap, 2020-03-25

Szanowni Rodzice

Kierujemy do Państwa słowa spokoju. Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście nas, jako nauczycieli SP1 w Gołdapi, oddając swoje dzieci do naszej szkoły. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na dalszą. Dlaczego piszemy te słowa teraz? Bo to szczególny czas, w którym możemy pomóc sobie wzajemnie w sprawie najistotniejszej: dobra dzieci.

            Zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie spotkamy się z Państwa synami, córkami jeszcze przez jakiś czas w szkolnej klasie. Nie oznacza to jednak, że jest to przerwa
w zapewnianej przez nas edukacji, będzie ona kontynuowana w innej, jak dotychczas nieużywanej formie. Minister Edukacji zapowiedział, że uczniowie
„będą musieli do końca czerwca zrealizować całą podstawę programową”, co oznacza, że nowy materiał przekazany zostanie w formie zdalnej. Wasze dzieci będą jednak go otrzymywać w odpowiednich, nieobciążających ich ilościach. Pierwszy krok to dostosowanie planu lekcji do nowych warunków, który wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. (w środę) – znajduje się na  stronie szkoły.

 Plan ten obowiązuje do odwołania, ułożony jest w sposób zapewniający brak nadmiernej kumulacji zajęć– w klasach IV-VIII uczniowie będą codziennie realizować zadania przewidziane na 4-5 jednostek lekcyjnych (pozostałe zajęcia będą w czasie dowolnym). W edukacji wczesnoszkolnej zajęcia będą trwały się 4 godziny lekcyjne. Zajęcia z informatyki, angielskiego i religii odbywać się będą raz w tygodniu. Koordynacją zajmą się wychowawcy klas. Każdego dnia nauki do godziny 8.30 nauczyciele prześlą uczniom danej klasy informację o zakresie zadań do wykonania. Mamy tu na uwadze ograniczenia związane z koniecznością przebywania przed ekranem – nie chcemy, by dzieci były zmuszone do korzystania z urządzeń multimedialnych przed dłuższy okres, staramy się ograniczyć czas przeznaczony na korzystanie z takich urządzeń. Prosimy zatem Państwa o sprawdzenie, czy dziecko na pewno wykonuje zadania edukacyjne.

Biorąc pod uwagę ewentualne trudności uczniów z dostępem do komputerów, laptopów, tabletów, telefonów, realizacja zdań odbywać się będzie w czasie dowolnie wybranym przez nich, w przypadku, gdy którekolwiek z zagadnień czy metod rozwiązywania zadań będzie niezrozumiałe, jesteśmy otwarci na pytania ze strony Państwa i dzieci. Służą nam do tego elektroniczne dzienniki Librus, klasowe grupy oraz inne komunikatory. Kierujemy również apel o zachowanie spokoju, o sygnalizowanie, gdy macie Państwo trudności z informacją zwrotną, z wysłaniem pracy domowej – będziemy wspólnie się zastanawiać, jak pokonywać przeszkody. W edukacji wspomaga nas (telewizja: vod.tvp.pl codziennie od 900-1300).

Liczymy, że zrozumieją Państwo trudną sytuację, w jakiej znajduje się zarówno szkoła jak my wszyscy, dlatego prosimy Państwo o cierpliwość i wyrozumiałość. Przygotowanie materiału na lekcję, sprawdzanie prac, zapis czynności zawodowych jest bardziej czasochłonne niż nauka w normalnych warunkach. Wzajemne wsparcie pozwoli nam przejść przez ten trudny czas pandemii.

Najważniejsze jest w tym momencie bezpieczeństwo – istotne, aby dzieci pozostawały w domach! Niestety, nie wszyscy uczniowie stosują się do zaleceń pozostania w domach
i podjęcia środków bezpieczeństwa w przeciwdziałaniu pandemii. Proponujemy inne, równie ciekawe zajęcia tak jak, książki lub gry planszowe czy rozwijanie innych pasji dziecka

 Prosimy pozostać dobrej myśli. Liczymy, że przez ten trudny czas przejdziemy razem w spokoju, a dzięki wzajemnej współpracy nasi uczniowie będą mogli wrócić do regularnych zajęć zdrowi i bez zaległości. Teraz uświadamiajmy dzieci w zakresie higieny i troski
o zdrowie, o groźbie epidemii. Może to czas, który nauczy je, że wiara jest siłą, że rodzina jest najcenniejsza, że świadomość może uratować życie, że edukować można w każdych warunkach. Pragniemy, aby wspólna praca nauczycieli i rodziców pomogła tym, o których troszczymy się najbardziej- naszym dzieciom.

 
Z życzeniami spokoju i zdrowia –

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna SP 1

Skip to content